Регуляція ростових процесів рослин пшениці екзогенними амінокислотами

 1. "Retardants, exogenous amino acids, wheat, overgrowth, plant growth regulators."

УДК 581.15: 577.112.3
ДРНТІ 31.34.31

Котляров Д. В., канд. біол. наук.докторант
Котляров В.В., д-р.с.-х.наук, професор
Федулов Ю. П., д-р.біол.наук, професор
Кубанський госагрcоуніверсітет

[Kotlyarov DV, Kotlyarov VV, Fedulov YP Wheat plants growth regulation by the application of exogenus amino acids ]

Вивчено вплив препарату Крокус, до складу якого входили амінокислоти метіонін, лізин і фенілаланін в співвідношенні 1: 1: 0,5, на на рослини озимої пшениці сорту Осавул. У польових дослідах, а також в камерах штучного клімату було виявлено, що висота рослин пшениці під дією обробки препаратом Крокус зменшується на 2-3 см, а індекс кущуватості збільшується на 0,8-1,1. Аналіз змісту вільних амінокислот методом капілярного електрофорезу показав, що обробки насіння і рослин препаратом Крокус приводила до зниження вмісту проліну в листі з 1409 мг / кг до 40,9 мг / кг, цистеїну з 66,9 мг / кг до 29 мг / кг. При цьому концентрація метіоніну зростала з 73,8 мг / кг до 454,2 мг / кг, а глутамінової кислоти - з 23,7 мг / кг до 104,5 мг / кг. Обробка израстается посівів культури озимої пшениці восени препаратом Крокус в дозі 10 г на 1 га. викликала зменшення висоти рослин на 3 см, збільшення довжини кореня на 2,2 см, індексу кущуватості на 1,1. Також на 8% зросла сумарний вміст хлорофілів у листках. У виробничому досвіді на ярої пшениці обробка посівів препаратом Крокус привела до набирання врожаю зерна пшениці сорту Омська 36 до 0,5 т з 1 га. З огляду на низькі норми внесення, при яких препарат надає свою дію на морфофизиологические параметри рослин, зроблено висновок, що даний препарат може бути використаний як екологічно безпечний ретардант.

"The effect of the preparation Crocus, which included the amino acids methyonine, lysine and phenylalanine in the ratio 1: 1: 0.5, on the growth of the winter wheat of the Esaul variety , was studied. It was shown in field experiments, as well as in artificial climate chambers that after treatment with Crocus the height of wheat plants decreases by 2-3 cm, and the bushiness index increases by 0.8-1.1. Analysis of the content of free amino acids by capillary electrophoresis showed that the treatment of seeds and plants with Crocus resulted in a decrease in proline content in leaves from 1409 mg / kg to 40.9 mg / kg, cysteine from 66.9 mg / kg to 29 mg / kg. At the same time, the methionine concentration increased from 73.8 mg / kg to 454.2 mg / kg, and glutamic acid from 23.7 mg / kg to 104.5 mg / kg. Treatment of overgrowing winter wheat crops in the fall with Crocus in a dose of 10 g per 1 ha. caused a decrease in plant height by 3 cm, an increase in root length by 2.2 cm, and an index of bushiness by 1.1. Also, the total content of chlorophylls in leaves increased by 8%. In the production experience on spring wheat, the treatment of crops with Crocus resulted in an increase in the yield of Omskaya36 wheat up to 0.5 tons per hectare. Taking into account the low application norms at which the drug has an effect on the morphophysiological parameters of plants , it is concluded that this preparation can be used as an environmentally safe retardant . "

Ретарданти, екзогенні амінокислоти, пшениця, ізрастаніє, регулятори росту рослин.

"Retardants, exogenous amino acids, wheat, overgrowth, plant growth regulators."

В даний час в агротехноглогіях широко застосовують ретарданту (від англ. To retard - затримую) - це синтетичні речовини, здатні затримувати процес зростання клітини розтягуванням тому, потрапляючи в рослини, вони сповільнюють вегетативний ріст, що призводить до укорочення і потовщення стебла. Ретарданти розширюють пластинки листя, підвищують вміст в них хлорофілу, збільшують довжину кореневої системи. В оптимальних дозах вони не роблять негативного впливу на репродуктивне розвиток і, що особливо важливо, підвищують продуктивність рослин, причому не викликають негативної дії на фотосинтез, дихання, обмежуючи надмірна витрата води, забезпечуючи більш сприятливий водний режим рослин. Ці сполуки мають різну хімічну структуру, але мають однакову біологічну активність, що виражається в затримці поділу і розтягування клітин в субапікальной меристеме. Однак повністю зростання не зупиняється, верхівкова меристема продовжує функціонувати. В результаті формуються вкорочені і потовщені стебла, пластичні речовини перерозподіляються між стеблом і репродуктивними органами, більш інтенсивно утворюються структурні елементи, що формують урожай. З усіх відомих ретардантов найбільш вивчений вплив на рослини ССС або хлорхолінхлорид [1]. Однак існує цілий ряд інших речовин, до яких можна віднести і розроблений нами препарат Крокус (на основі комплексу амінокислот - метіоніну, лізину і фенілаланіну .. Необхідно підкреслити, що за допомогою ретардантов вирішені такі важливі питання сільського господарства, як: запобігання вилягання озимої пшениці та жита [1, 4, 10], підвищення продуктивності садівництва і виноградарства [5], прискорення процесу коренеутворення, збільшення кущіння і поліпшення умов збирання врожаю [1]. Проте використання для цих цілей екзогенних амінокислоти т (АК) не було вивчено. Хоча раніше були представлені результати по їх впливу на стартовий ріст рослин [9], стійкість рослин до абіотичних стресів [3], імунітет до бактеріозів [1], на антидотную активність до гербіцидів [11], і навіть на зниження норми витрати гербіцидів з групи гліфосатів [2] і зниження сприйнятливості до вовчка [1, 12].

Матеріал і методика досліджень. Вегетаційні і польові досліди були проведені на базі Кубанського державного аграрного університету імені І. Т. Трубілін протягом 2012-2017 рр.

Вегетаційні експерименти були здійснені в Центрі штучного клімату КубГАУ в кліматичних камерах. Рослини вирощували в контейнерах (по 15 в кожному), з грунтовим субстратом, наступного складу: грунт (3 частини від обсягу) + пісок (1 частина від обсягу) + торф (1 частина від обсягу). Кліматичний режим встановлювали в залежності від періодів розвитку. Для пшениці в період сходи - вихід в трубку підтримували режим «весна» (температура вдень +15 0 С, вночі +10 0 С, освітлення люмінесцентне, тривалість світлового періоду 18 годин, відносна вологість повітря 70-75%). В період колосіння - цвітіння програмували режим «літо» (температура вдень +18 0, вночі +15 0 С, освітлення повне, фотопериод і відносна вологість були постійними). У період наливу зерна моделювали режим «дозрівання» (температура вдень +25 0 С, а вночі +20 0 С). Дослідження дії АК здійснювалися на рослинах амброзії і пшениці сорту Осавул, включали в себе наступні варіанти: обробка водою (контроль) і обробка вегетуючих рослин. Аналіз проводився на 5 і 15 день після обробки рослин АК.

Польові досліди проведені на базі кафедри фізіології та біохімії рослин на площі 1 м2 в 4-х кратної повторності. Норму висіву озимої пшениці сорту Осавул визначали з розрахунку 4 млн. Схожих насінин на 1 га, попередник соя, строк сівби - перша декада жовтня, обробка грунту - поверхнева (розпушування на глибину 10-12 см). Дози добрив встановлювали з розрахунку: N 10 P 60 K 60 в основне внесення (під розпушування), в першу весняну підгодівлю (при поновленні весняної вегетації - N 35 та на початку фази виходу в трубку - N 35, в період наливу зерна позакореневе внесення розчину сечовини з розрахунку N 10.

Зміст фотосинтетических пігментів визначали за допомогою приладу Specol за методикою Ю. П. Федулова [7, 8], використовуючи формулу:

З S = C × V × 10: S, де:

CS - концентрація пігментів на одиницю площі листа в мг / дм 2;

С - концентрація пігменту в витяжці, мкг / мл;

V - об'єм витяжки пігментів мл;

S - сумарна площа всіх вирубування, мм 2.

Визначення вільних амінокислот в листі проводили з використанням системи капілярного електрофорезу типу «Капель»: фотометричний детектор (254 нм); кварцовий капіляр із зовнішнім поліімідного покриттям (внутрішній діаметр 75 × 10 -6 нм, ефективна довжина 0,5 м; водне термостатирование). Експериментальні дані обробляли за допомогою програмного забезпечення «Мультіхром для Windows, версія 1.5» (ТОВ «Амперсенд», м.Москва).

Результати досліджень. При випробуванні препарату Крокус, розробленого ТОВ МІП «Кубанські агротехнології» (2011) для імунізації соняшнику до бактеріозів (патент РФ 2535939) [5], на інших видах рослин був встановлений феномен гальмування їх росту. Так, в наших експериментах у варіанті, де була проведена обробка цим препаратом рослин амброзії полинолистої, в період вегетації було визначено їх пригнічення. Причому, за перші 5 днів після обробки темп росту рослин амброзії в обробленому варіанті становив 2% від початкової висоти рослин, тоді як в контрольному варіанті цей показник становив 15% (рисунок 1). Аналогічна тенденція спостерігалася і через 15 днів після обробки - рослини в контрольному варіанті дали приріст + 80% до початкової висоти, а в обробленому препаратом варіанті цей показник становив + 60%.

Аналогічна тенденція спостерігалася і через 15 днів після обробки - рослини в контрольному варіанті дали приріст + 80% до початкової висоти, а в обробленому препаратом варіанті цей показник становив + 60%

Малюнок 1 - Темпи росту рослин амброзії полинолистої під впливом обробки препарату Крокус (вегетаційний досвід, кліматична камера, 2012)

Цей феномен наштовхнув нас на ідею про прояв препаратом Крокус Ретардантний ефекту. Такий ефект і був підтверджений в результаті проведених нами експериментів. Так, в результаті вегетаційного досвіду виявлено, що висота рослин пшениці під дією обробки препаратом Крокус зменшилася на 2 см в порівнянні з контрольним варіантом, а індекс кущуватості збільшився на 0,8 (таблиця 1).

Таблиця 1 - Зміна висоти і кущистості рослин сорти озимої пшениці Осавул під впливом обробки препаратом Крокус (вегетаційний досвід, 2016)

варіант досліду

Висота рослин, см

індекс кущуватості

контроль

41

6,3

Обробка препаратом Крокус

39

7,1

НСР 05

0,7

0,4


Встановлено, що це пов'язано зі зміною змісту АК. Так, під впливом обробки насіння і рослин препаратом Крокус, зменшився вміст проліну в листі з 1409 мг / кг до 40,9 мг / кг, а цистеїну з 66,9 мг / кг до 29 мг / кг, в той же час концентрація метіоніну (входить до складу препарату) підвищилася з 73,8 мг / кг до 454,2 мг / кг, а глутамінової кислоти - з 23,7 мг / кг до 104,5 мг / кг (малюнок 2).

Малюнок 2 Зміна змісту амінокислот під впливом обробки рослин озимої пшениці препаратом Крокус (на основі метіоніну і ароматичних АК)

У зв'язку з цим з'явилася і нова ідея про можливість застосування цього препарату для запобігання переростання рослин озимих зернових колосових культур (раннього строку сівби) в осінній період при тривалому впливі оптимальних температур з достатньою кількістю вологи в грунті для їх росту на тлі достатнього або підвищеного азотного живлення. Такі ростові процеси призводять до значного приросту надземних органів рослин озимих культур у висоту, різкого підвищення густоти лістостебельной маси (рисунок 3) в порівнянні з нормально розвиваються посівами (рисунок 4).

Такі ростові процеси призводять до значного приросту надземних органів рослин озимих культур у висоту, різкого підвищення густоти лістостебельной маси (рисунок 3) в порівнянні з нормально розвиваються посівами (рисунок 4)

Малюнок 3 - ізрастанія озимої пшениці (ранніх строків сівби) в осінній період розвитку рослин (ТОВ «Михайлівське» Урюпинського району Волгоградської області, 2016)

Такі процеси в подальшому призводять до ураження хворобами (наприклад, борошнистою росою, бактеріальної гниллю або сніговою пліснявою), пошкодження комахами-шкідниками та підвищення сприйнятливості до негативних низьких температур (в т. Ч. Заморозків), а, отже, в зимовий період ведуть до вимерзання, ізрежеванію і навіть загибелі посівів.

Малюнок 4 - Посіви озимої пшениці в осінній період з оптимальним для перезимівлі розвитком рослин (ТОВ «Михайлівське» Урюпинського району Волгоградської області, 2016)

Тому на таких посівах необхідно обмежити зростання стебел шляхом їх обробки ретардантами. З огляду на отримані вище дані, була вивчена можливість використання препарату Крокус для запобігання переростання озимої пшениці. У зв'язку з цим був проведений експеримент по обробці израстается посівів цієї культури (раннього оптимального строку сівби) восени препаратом Крокус з розрахункової нормою витрати препарату 10 г на 1 га. В результаті цього досвіду встановлено істотне зменшення висоти рослин (на 3 см) в порівнянні з контрольним варіантом, але достовірне збільшення довжини кореня (на 2,2 см) і індексу кущуватості (на 1,1), а також змісту хлорофілів в листі, що і властиво ретардантов (таблиця 2).

Таблиця 2 - Вплив препарату Крокус на початкові етапи росту рослин і вміст хлорофілів у листках озимої пшениці сорту Осавул (польові досліди, фаза початку осіннього кущіння, середнє 2012 2016)

варіант

обробки

Довжина кореня,

см

Висота

рослини,

см

кущистість

рослини,

штук на 1 рослину

Зміст хлорофілів,

мг / дм 2

контроль

13,5

14.1

2,2

6,5

Крокус

14,7

11.1

3,3

7,0

НСР 05

0,3

0,5

0,7

0,2


Виробничі випробування, проведені в ТОВ «Скіф» Староминская району Краснодарського краю (2012) і ТОВ «Михайлівське» Урюпинського району Волгоградської області (2016-2017) повністю підтвердили дані цих польових дослідів - препарат Крокус виявився досить ефективним при загрозі переростання посівів зернових колосових культур.

Крім того, в умовах вилягання посівів пшениці (у контрольному варіанті) обробка ретардантами (в тому числі Крокус) забезпечила підвищення стійкості до неї і, відповідно, збільшення врожаю зерна в порівнянні з контролем. Так, у виробничому випробуванні в ТОВ АПО «Муза» Курганської області (2013) обробка посівів препаратом Крокус привела до набирання врожаю зерна ярої пшениці сорту Омська 36 до 0,5 т з 1 га. При цьому була пригнічена бактеріальна інфекція і досягнута затримка росту стебел рослин (після появи сходів) з одночасним прискоренням приросту коренів і збільшенням кущистості. Це дуже важливо для умов Уральського регіону де, як правило, в період сходи - кущіння ярих зернових колосових культур (навесні) спостерігається посуха, яка веде до пригнічення пагонів кущіння ярих культур. У зв'язку з цим затримка темпів зростання надземних органів при одночасному прискоренні приросту кореневої системи дозволяє не тільки «піти» від посухи, але і протистояти їй за рахунок добре сформованої, більш глибоко залягає кореневої системи і навіть збільшити продуктивність агробіоценозів (див. Таблицю 2).

Обговорення результатів досліджень. В результаті проведених експериментів виявлено, що препарат Крокус (на основі метіоніну і ароматичних амінокислот) проявляє властивості ретардантов. Ці властивості проявилися в істотному зниженні висоти рослин пшениці при достовірному збільшенні довжини кореня, кущистості, а також змісту хлорофілів в листі. Отже, цей комплекс екзогенних АК бере участь в регуляції ростових процесів. Тому його можна застосовувати для зниження висоти рослин пшениці, прискорення зростання їх кореневої системи і збільшення кущистості, а також запобігання переростання посівів озимих зернових колосових культур в осінній період. Слід зазначити, що важливою перевагою дослідженого препарату є його абсолютна нешкідливість для навколишнього середовища.

Робота підтримана грантом РФФД №16-44-230270 «Вивчення механізмів дії на рослини комплексів фізіологічно активних речовин з метою ефективного управління продукційних процесом в агрофітоценозах»

література

 1. Котляров Д. В. Фізіологічно активні речовини в агротехнології: монографія / Д. В. Котляров, В. В. Котляров, Ю. П. Федулов. - Краснодар: КубГАУ: 2016. - 224 с.

 2. Котляров Д. В. Вивчення механізму впливу спільного застосування амінокислот і гербіцидів групи гліфосатів на фізіологічні процеси в рослинах. // Д. В. Котляров, В. В. Котляров // Міжнародний науково-дослідний журнал. - 2017. - № 2 (56). - с.72-76.

 3. Котляров Д. В. Вплив екзогенних амінокислот на морозостійкість і посухостійкість зернових колосових культур // Д. В. Котляров, В. В. Котляров, Ю. П. Федулов // Міжнародний науково-дослідний журнал. - 2017. - № 4 (58). - С.137-142.

 4. Котляров В. В. Обробіток озимої пшениці з використанням обробки рослин екзогенними регуляторами / В. В. Котляров, Ю. П. Федулов, Д. В. Котляров, Д. Ю. Донченко, Е. К. Яблонська // Праці Кубанського державного аграрного університету. - Краснодар: КубГАУ, 2012. - Вип.3. - С.81-87 с.

 5. Ненько Н. І. Застосування елісітором при вирощуванні винограду в Краснодарському краї: методичні рекомендації / Н. І. Ненько, Е. А. Єгоров, І. А. Ільїна, А. І. Талаш, М. А. Сундирева, Г. К. Кисельова. - Краснодар: ФГБНУ Северокавказский зональний НДІ садівництва і виноградарства, 2015. - 24 с.

 6. Патент РФ 2535939. Індуктор стійкості соняшнику до бактеріозів і спосіб його застосування. / В. В. Котляров, Д. Ю. Донченко, Е. С. Багрянцев, Д. В. Котляров - 20.12.2014. - Бюл.№35

 7. Федулов Ю.П. Вплив умов агротехніки на утримання фотосинтетических пігментів в листках озимої пшениці / Федулов Ю.П., І. І. Трубникова, А. В. Загорулько, В. В. Маймістов, Д. В. Терещенко, А. А. Новиков, С. Ю. Фатькін // Праці Кубанського державного аграрного університету. - 1999. - № 372. - С.40.

 8. Федулов Ю. П. Зміст і співвідношення хлорофілів в листках озимої пшениці в залежності від агротехнічних прийомів її вирощування // / Ю. П. Федулов, Ю. В. Подушін // політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету »(Науковий журнал КубГАУ ) [Електронний ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2009. - № 51 (115). - С. 240 - 253.

 9. Федулов Ю. П. Вплив амінокислот на рослини озимої пшениці / Ю. П. Федулов, М. Ю. Ліщеновскій, Ю. В. Подушін // Праці Кубанського державного аграрного університету. - Краснодар: КубГАУ, 2016. - №58. - С.171-179.

 10. Яблонська Е. К. Екзогенна регуляція продукційного процесу, якості зерна та стійкості до фітопатогенів озимої м'якої пшениці: автореферат дис. доктора сільськогосподарських наук, Краснодар: КубГАУ, 2015. - 47 с.

 11. Яблонська Е. К. Антидотная активність композиції препаратів фуролан і метіонін до гербіциду 2,4-Д / Є. К. Яблонська, В. В. Котляров, Ю. П. Федулов // політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету. 2014. № 96. - С. 823-835.

 12. Fernandez-Aparicio. Amino acids as orobanchicides: an innovative approach for biocontrol broomrape weeds / M. Fernandez-Aparicio, S. Gibot-Leclerc, D. Moreau, // The Proceedings of the 17th European Weed Research Society Symposium. - 2015. - P. 31. URL: http://www.ewrs.org/doc / 17th_EWRS _Symposium_Proceedings_Montpellier_France_2015.pdf (Accessed 22.05.2016)

Referenses

 1. Kotlyarov DV Physiologically active substances in the agro-technologies: a monograph / DV Kotlyarov, VV Kotlyarov, Yu. P. Fedulov - Krasnodar; Kuban SAU: 2016. - 224p.

 2. Kotlyarov DV Study of influence mechanism of joint use of aminoacids and herbicides of glyphosate group on the physiological processes of plants / DV Kotlyarov, VV Kotlyarov // International Research Journal - 2017 / - N2 (56) - P.72 - 76.

 3. Kotlyarov DV Influence of exogenous amino acids on frost-resistance and drought sustainability of spiked cereals / DV Kotlyarov, VV Kotlyarov, YP Fedulov // International Research Journal - 2017 / - N4 (58) - P.137 - 142.

 4. Kotlyarov VV Cultivation of winter wheat using plant treatment by exogenous regulators / VV Kotlyarov, Yu. P. Fedulov, DV Kotlyarov, D. Yu. Donchenko, EK Yablonskaya // Proceedings of the Kuban State Agrarian University. - Krasnodar: KubGAU, 2012. - Issue 3. - P.81 - 87 p.

 5. Nenko NI Application of elicitors in the cultivation of grapes in the Krasnodar Territory: methodical recommendations / NI Nenko, EA Egorov, IA Il'ina, AI Talash, MA Sundyreva, GK Kiseleva. - Krasnodar: FSBISU North Caucasus Zonal Research Institute of Horticulture and Viticulture, 2015. - 24 p.

 6. Patent RU 2535939. Inducer of sunflower resistance to bacterial diseases and method for its use. / VV Kotljarov, D. Ju. Donchenko, ES Bagrjantsev, DV Kotljarov. - 20.12.2014. - Bull.№35

 7. Fedulov Yu. P. Influence of agrotechnical conditions on the photosynthetic pigments content in the leaves of winter wheat / Yu. P. Fedulov, II Trubnikova, AV Zagorulko, VV Maymistov, DV Tereshchenko, AA Novikov, SY Fat'kina // Proceedings of the Kuban State Agrarian University. - 1999. - No. 372. - P.40.

 8. Fedulov YP The content and ratio of chlorophylls in leaves of the winter wheat depending on agrotechnical methods of its cultivation / YP Fedulov, YV Podushin // Polythematic online scientific journal of Kuban State Agrarian University. - Krasnodar; Kuban SAU 2009 / - No.51 (115). - P.240 - 253.

 9. Fedulov YP Effect of amino acids on winter wheat plants / YP Fedulov, MY Lischenovskiy, YV Podushin // Proceedings of the Kuban State Agrarian University. Krasnodar; Kuban SAU, 2016. - No. 58. - P.171 - 179.

 10. Yablonskaya EK Exogenous regulation of the production process, grain quality and resistance to the phytopathogens of soft winter wheat: doctoral thesis summary. Krasnodar: KubSAU, 2015. - 47 p.

 11. Yablonskaya EK The antidote activity of furolan and methionin composition to herbicides 2,4-D / EK Yablonskaya, VV Kotlyarov, Yu. P. Fedulov // Polythematic online scientific journal of Kuban State Agrarian University. - Krasnodar; Kuban SAU, 2014 року - No.96. - P.823 - 835.

 12. Fernandez-Aparicio. Amino acids as orobanchicides: an innovative approach for biocontrol broomrape weeds / M. Fernandez-Aparicio, S. Gibot-Leclerc, D. Moreau, // The Proceedings of the 17th European Weed Research Society Symposium. - 2015. - P. 31. URL: http://www.ewrs.org/doc / 17th_EWRS _Symposium_Proceedings_Montpellier_France_2015.pdf (accessed 22.05.2016)

Відомості про авторів статті "Регуляція ростових процесів рослин пшениці екзогенними амінокислотами"

Д. В. Котляров, канд. біол. наук, докторант кафедри фізіології та біохімії рослин, 8 (861) 221-58-51, E-mail: [email protected]

В.В. Котляров, д-р. с.-г. наук, професор кафедри фізіології та біохімії рослин, 8 (861) 221-58-51, E-mail:

Ю.П.Федулов,, професор, Заслужений діяч науки Кубані, зав. кафедрою фізіології і біохімії рослин, 8 (861) 221-58-51, E-mail: [email protected]

Кубанський державний аграрний університет

Kotlyarov DV, Cand. Biol. Sciences, doctoral student of the Department of Plant Physiology and Biochemistry, 8 (861) 221-58-51,

E-mail: [email protected]

Kotlyarov VV, Dr. Agricultural Sc., Professor of the department of Plant Physiology and Biochemistry, 8 (861) 221-58-51, E-mail: [email protected]

Fedulov Yuriy Petrovich, Dr. Biological Sc., Professor, Honored Worker of Science of Kuban, Head of the department of Plant Physiology and Biochemistry, 8 (861) 221-58-51, E-mail: [email protected]

Kuban State Agrarian University

Короткий реферат статті "Регуляція ростових процесів рослин пшениці екзогенними амінокислотами"

УДК 581.15: 577.112.3

ДРНТІ 31.34.31

Показано, що препарат Крокус, що містить в своєму складі метіонін, лізин і фенілаланін, надавав Ретардантний дію на рослини озимої пшениці сорту Осавул. Обробка цим препаратом викликала істотне зниження висоти рослин пшениці при достовірному збільшенні довжини кореня, кущистості, а також змісту хлорофілів в листі.

UDC 581.15: 577.112.3

SRSCTI 31.34.31

It was shown the Crocus preparation containing methionine, lysine and phenylalanine in its composition had a retardant effect on the growth of winter wheat of the Esaul variety . Treatment with this drug caused a significant decrease in the height of wheat plants and a significant increase in the length of the root , bushiness, and the leaves chlorophylls content.

13.09.2011
Редизайн сайта
В 2011 году был проведен редизайн сайта нашей компании и его запуск в сеть Интернет. Услуги редизайна сайта и его продвижения оказала нам дизайн-студия Web Skill.
все новости
ОДО "Машиностроительный завод "БУРАН"© 2007-2011 | Все права защищены