ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ, характеристика електромагнітних випромінювань, Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування

  1. 151 Загальна характеристика електромагнітних випромінювань Біосфера протягом своєї еволюції перебувала...

151 Загальна характеристика електромагнітних випромінювань

Біосфера протягом своєї еволюції перебувала під впливом електромагнітних полів (ЕМП), фонового випромінювання, викликаного природними факторами. Навколо. Землі існують електричне та магнітне поля, ін енсівність яких не залишається постійною. Спостерігаються річні, добові коливання цих полів під дією грозових розрядів, опадів, вітрів, а також під дією сонячної активності (магнітні буріі).

У процесі науково-технічного розвитку людство додало до фонового випромінювання цілий ряд факторів, які посилили це випромінювання в кілька разів (антропогенні. ЕМП). У побуті і промисловості отримали і масового застосування обладнання та прилади, робота яких пов'язана з освіта м електромагнітних випромінювань широкого діапазону частот. Зростання рівня. ЕМП різко посилилося з початку 30-х років XX століття. В окремих районах їх рівень в сотні разів перевищує рівень полів природного походження. Джерелами випромінювань електромагнітної енергії є потужні радіо та телевізійні станції, ретранслятори засоби радіозв'язку різного призначення, в тому числі і супутникового, промислові установки високочастотного нагріву металів, високовольтні лінії електропередач, електротранспорт, вимірювальні при лади, персональні комп'ютери (ПК (ПК).

В аеропортах і ?? на військових об'єктах працюють потужні радіолокатори, які випромінюють в навколишнє середовище потоки електромагнітної енергії. Потужність і кількість джерел. ЕМП постійно зростає

Відомо, що навколо провідника, по якому протікає електричний струм, виникають електричне та магнітне поля. Якщо струм постійний, то ці поля існують незалежно один від одного

При змінному електричному струмі електричне та магнітне поля пов'язані між собою, складаючи єдине електромагнітне поле. При появі електричної напруги на струмопровідних частинах з'являється електричне п поле (ЕП). Якщо електричне коло замкнуте, тобто по ньому протікає струм, це супроводжується появою магнітної складової поля, і в цьому випадку говорять про існування електромагнітного поля (ЕМП). Для ха рактеристики. ЕМП введено поняття напруженості його складових - електричного і магнітного полів. Одиницею виміру електричної складової поля. Я прінятнято

Електрична і магнітна складові поля визначаються за формулами:

де II - величина напруги ,. В;

І - відстань від джерела випромінювання до точки, в якій ведеться вимірювання, м;

/ - сила струму,. А;

К - радіус кола силової лінії поля провідника, м

Оскільки струм, який викликає появу. ЕМП, характеризується частотою, електромагнітне поле також характеризується частотою коливань - / і довжиною хвилі - X. Між ними існує зв'язок:

де. З - 3-Ю8 м / с - швидкість поширення радіохвиль; / - частота коливань. Гц. Т-період коливань, з

Електромагнітні випромінювання з частотою від 3 до 3 * 10. Гц відносяться до радіочастотного діапазону

У табл 151 приведена номенклатура діапазонів частот. ЕМП

Таблиця 151. Номенклатура діапазонів частот. ЕМП

ЕМП

Електромагнітні поля діапазону частот 30 кГц - 300. ГГц поширюються в просторі без наявності провідника зі струмом зі швидкістю, близькою до швидкості світла (300 000 км / с)

Інтенсивність поля в діапазоні частот 30 кГц - 300. МГц оцінюється напруженістю поля. В діапазоні 300. МГц - 300. ГГц поле оцінюється поверхневою щільністю потоку енергії (ГПЕ), тобто кількість енергії, як ка припадає в одиницю часу на одиницю площадіі.

152 Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування

Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, безпосередньо працює з джерелом випромінювання, а також на населення , Яке проживає поблизу джерел випромінювання встановлено, що переважна на частина населення перебуває в умовах підвищеної активності. ЕМП. Можна вважати, що в діапазоні промислових частот (в тому числі 50. Гц) допустимо розглядати вплив на біологічний об'єкт електричної і магнітної складових поля роздільно (нарізно). У будь-якій точці. ЕМП промислової частоти енергія магнітної складової поля, яка поглинається тілом людини, майже в 50 разів менше енергії електричної складової цього поля, що поглинається тілом. Це дозволяє зробити висновок, що в діапазоні промислових частот дією магнітної складової поля на біологічний об'єкт можна знехтувати, а негативний вплив на організм обумовлено електричної складової півполя.

Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини взагалі залежить від діапазону частот, тривалості опромінення, характеру опромінення, режиму опромінення, розмірів поверхні тіла, в опромінюється, та індивідуальних особливостей організм.

В результаті дії. ЕМП на людину можливі гострі та хронічні форми порушення фізіологічних функцій організму. Ці порушення виникають в результаті впливу електричної складової. ЕМП на нервову систему, а також на структуру кори головного і спинного мозку, серцево-судинної системи.

У більшості випадків такі зміни в діяльності нервової і серцево-судинної системи мають зворотній характер, але в результаті тривалого впливу вони накопичуються, підсилюються з плином часу, але, як правил ло, зменшуються і зникають при виключенні впливу і поліпшенні умов праці. Тривалий та інтенсивний вплив. ЕМП призводить до стійких порушень і заболеваніямь.

На початку 60-х років в науково-технічній літературі з'явилися перші відомості про те, що люди, опромінені імпульсом. СВЧ коливань, можуть постійно чути якийсь звук залежно від тривалості та частоти по овторень імпульсів цей звук сприймається як щебет, цвірінькання або дзюрчання в деякій точці всередині чи ззаду голови. Це явище викликало інтерес вчених, які почали систематичні дослідження на людях і тваринах. Під час дослідів люди повідомляли про свої ощущеніяхття.

Отже, електромагнітне випромінювання як хвороботворний фактор слід розглядати на підставі клінічних та експериментальних матеріалів. Спільна дія цих випромінювань широкого діапазону можна класифікувати і як окрему радіохвильової хвороби. Тяжкість її наслідків знаходиться в прямій залежності від напруженості. ЕМП, тривалості впливу, фізичних особливостей різних діапазонів частот, умов зовнішнього середовища вище, а також від функціонального стану організму, його стійкості до впливу різних чинників можливостей адаптацііії.

Поряд з радіохвильової хворобою (як специфічним результатом дії. ЕМП) зростає ризик виникнення загальних захворювань, захворювань органів дихання, травлення і т.д .. Це відбувається також і при дуже малої інтенсивності. ЕМП, яка незначно перевищує гігієнічні нормативи. Ймовірно, що причиною тут є порушення нервово-психічної діяльності як головної в управлінні всіма функціями організмму.

В результаті дії на організм людини електромагнітних випромінювань в діапазоні. ЗО кГц - 300. МГц спостерігається: загальна слабкість, підвищена стомлюваність, сонливість, порушення сну, головні болі і болі в в області серця. З'являється дратівливість, втрачається увага, уповільнюються рухово-мовні реакції. Виникає ряд симптомів, які свідчать про порушення роботи окремих органів - шлунка, печінки, підшлункові овой залози. Погіршуються харчові та статеві рефлекси, діяльність серцево-судинної системи, фіксуються зміни показників білкового та вуглеводного обміну, змінюється склад крові, зафіксовані зміни на рівні клетітін.

При систематичному впливі. ЕМП високої і надвисокої частоти на організм людини спостерігається підвищення кров'яного тиску, трофічні явища (випадання волосся, ламкість нігтів). ЕМП викликають зміну поляризується зації молекул і атомів, які є складовою частиною клітин, в результаті чого виникає небезпечний нагрів. Надмірне тепло може нанести шкоду як окремим органам, так і всьому організму людини. Професійні за хворювання виникають у працівників при тривалому і інтенсивному облученіінні.

Вплив випромінювань надвисокої частоти (СВЧ) на організм людини привертає увагу великої кількості дослідників і відбивається в численних наукових доповідях і публікаціях. В одній з них наведені видом мосту про клінічні прояви дії. СВЧ залежно від інтенсивності опромінення. При інтенсивності близько 20 мкВт / см2 спостерігається зменшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску, тобто явна реакція на опромінення. Вона сильніше і може навіть виражатися в підвищенні температури шкіри в осіб, які раніше потрапляли під дію облученіяння.

З ростом інтенсивності відбуваються електрокардіографічні зміни, при хронічному впливі - тенденція до гіпотонії, до змін в нервовій системі. Потім спостерігається почастішання пульсу, коливання об'єму кровьі.

При інтенсивності 6 мВт / см2 помічені зміни в статевих залозах, у складі крові, помутніння кришталика. Далі - зміни в здатності крові зсідатися, умовно-рефлекторної діяльності, вплив на клітини печінки, зміни в корі головного мозку. Потім - підвищення кров'яного тиску, розрив капілярів і крововиливи в легенях і Печеник.

Випромінювання інтенсивністю до 100 мВт / см викликають стійку гіпотонію, стійкі зміни серцево-судинної системи, двосторонню катаракту. Подальше опромінення помітно впливає на тканини, викликає больові п почуття. Якщо інтенсивність перевищує 1. Вт / см, це викликає дуже швидку втрату зору, що є одним із серйозних ефектів дії. СВЧ на організм людини. На більш низьких частотах такі ефекти не відбуваються, і тому їх треба вважати специфічними для. СВЧ діапазону. Ступінь пошкодження залежить, в основному, від інтенсивності і тривалості облученіяння.

Інтенсивне. СВЧ опромінення відразу викликає сльозотечу, подразнення, звуження зіниці ока. Після короткого (1-2 доби) прихованого періоду спостерігається погіршення зору, посилюється при повторно ого опромінення і свідчить про кумулятивний характер ушкоджень. Спостереження за людьми доводять існування механізму відновлення пошкоджених клітин, який вимагає тривалого часу (10-20 діб). З ростом часу і інтенсивності впливу пошкодження набувають незворотного характереру.

У разі прямого впливу на око випромінювання відбувається пошкодження рогівки. Але серед усіх тканин ока найбільшу чутливість в діапазоні 110. ГГц має кришталик. Сильні пошкодження кришталика зумовлені то епловім впливом. СВЧ (при щільності потоку енергії понад 100 мВт / см2). При малої інтенсивності помутніння спостерігаються тільки в задній області, за великий - по всьому об'єму хрусталікталіка.

Катароутворення пояснюється не тільки тепловою дією, воно залежить також від ряду інших в повному обсязі встановлених факторів. Значну роль можуть грати концентрація поля в середовищах з окремими. Діель лектрічніми властивостями і об'ємні резонансні ефекти.

Для попередження професійних захворювань, що виникають в результаті тривалого впливу електромагнітних випромінювань, встановлені гранично допустимі рівні електромагнітних випромінювань. Згідно. ГОСТ. Т 121006-84 "ССБТ. Електромагнітне поле радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і ?? вимоги до проведення контролю" наведені в табл 15дені у табл. 15.2.

Таблиця 152. Допустимі рівні напруженості електромагнітного поля радіочастотного діапазону

Допустимі рівні напруженості електромагнітного поля радіочастотного діапазону

Рівні. ЕМП необхідно контролювати не рідше 1 разу на рік. Якщо вводиться в дію новий об'єкт або здійснюється реконструкція старих об'єктів, то заміри рівня електромагнітних випромінювань проводяться пров ред введенням їх в експлуатації.

В аеропортах і ?
Допустимі рівні на робочих місцях і ?
13.09.2011
Редизайн сайта
В 2011 году был проведен редизайн сайта нашей компании и его запуск в сеть Интернет. Услуги редизайна сайта и его продвижения оказала нам дизайн-студия Web Skill.
все новости
ОДО "Машиностроительный завод "БУРАН"© 2007-2011 | Все права защищены