10. ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ "НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВУ. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА. СНиП 2.01.07-85" (затв. Постановою Держбуду СРСР від 08.07.88 N 132)

діє Редакція від 08.07.1988 Детальна інформація Найменування документ "НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВУ. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА. СНиП 2.01.07-85" (затв. Постановою Держбуду СРСР від 08.07.88 N 132) Вид документа постанову, норми, правила, що прийняв орган держбуд ссср Номер документа 132 Дата прийняття 01.01. 1970 Дата редакції 08.07.1988 Дата реєстрації в Мінюсті 01.01.1970 Статус діє Публікація

  • На момент включення в базу документ опублікований не був
навігатор Примітки

10. ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ

Норми цього розділу встановлюють граничні прогини і переміщення несучих і огороджувальних конструкцій будівель і споруд при розрахунку за другою групою граничних станів незалежно від застосовуваних будівельних матеріалів.

Норми не поширюються на спорудження гідротехнічні, транспорту, атомних електростанцій, а також опор повітряних ліній електропередачі, відкритих розподільних пристроїв і антенних споруд зв'язку.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

10.1. При розрахунку будівельних конструкцій по прогин (вигин) і переміщенням має бути виконана умова

(25) (25)

де f - прогин (вигин) і переміщення елемента конструкції (або конструкції в цілому), що визначаються з урахуванням факторів, що впливають на їх значення, відповідно до пп. 1 - 3 рекомендованого додатка 6;

fu - граничний прогин (вигин) і переміщення, що встановлюються цими нормами.

Розрахунок необхідно проводити виходячи з наступних вимог:

а) технологічних (забезпечення умов нормальної експлуатації технологічного і підйомно - транспортного устаткування, контрольно - вимірювальних приладів і т.д.);

б) конструктивних (забезпечення цілісності примикають один до одного елементів конструкцій і їх стиків, забезпечення заданих ухилів);

в) фізіологічних (запобігання шкідливих впливів і відчуттів дискомфорту при коливаннях);

г) естетико - психологічних (забезпечення сприятливих вражень від зовнішнього вигляду конструкцій, запобігання відчуття небезпеки).

Кожне із зазначених вимог має бути виконано при розрахунку незалежно від інших.

Обмеження коливань конструкцій слід встановлювати відповідно до нормативних документів п. 4 рекомендованого додатка 6.

10.2. Розрахункові ситуації, для яких слід визначати прогини і переміщення, відповідні їм навантаження, а також вимоги, що стосуються будівельного підйому, наведені в п. 5 рекомендованого додатка 6.

10.3. Граничні прогини елементів конструкцій покриттів і перекриттів, що обмежуються виходячи з технологічних, конструктивних і фізіологічних вимог, слід відлічувати від зігнутої осі, відповідної станом елемента в момент прикладання навантаження, від якої обчислюється прогин, а обмежуються виходячи з естетико - психологічних вимог - від прямої, що з'єднує опори цих елементів (див. також п. 7 рекомендованого додатка 6).

10.4. Прогини елементів конструкцій не обмежуються виходячи з естетико - психологічних вимог, якщо не погіршують зовнішній вигляд конструкцій (наприклад, мембранні покриття, похилі козирки, конструкції з провисаючим або піднятим нижнім поясом) або якщо елементи конструкцій приховані від огляду. Прогини не обмежуються виходячи із зазначених вимог і для конструкцій перекриттів і покриттів над приміщеннями з нетривалим перебуванням людей (наприклад, трансформаторних підстанцій, горищ).

Примітка. Для всіх типів покриттів цілісність покрівельного килима слід забезпечувати, як правило, конструктивними заходами (наприклад, використанням компенсаторів, створенням нерозрізності елементів покриття), а не підвищенням жорсткості несучих елементів.

10.5. Коефіцієнт надійності за навантаженням для всіх врахованих навантажень і коефіцієнт динамічності для навантажень від навантажувачів. електрокарів, мостових і підвісних кранів слід приймати рівними одиниці.

Коефіцієнти надійності за відповідальністю необхідно приймати відповідно до обов'язкового додатка 7.

10.6. Для елементів конструкцій будівель і споруд, граничні прогини і переміщення яких не обумовлені цим та іншими нормативними документами, вертикальні і горизонтальні прогини і переміщення від постійних, тривалих і короткочасних навантажень не повинні перевищувати 1/150 прольоту або 1/75 вильоту консолі.

Вертикальні ГРАНИЧНІ ПРОГИНИ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ

10.7. Вертикальні граничні прогини елементів конструкцій і навантаження, від яких слід визначати прогини, наведені в табл. 19. Вимоги до зазорам між суміжними елементами наведені в п. Б рекомендованого додатка 6.

Елементи конструкцій пред'являються вимоги Вертикальні граничні прогини fu Навантаження для визначення вертикальних прогинів 1. Балки кранових колій під мостові і підвісні крани, керовані: з підлоги, в тому числі тельфери (талі) Технологічні l / 250 Від одного крана з кабіни при групах режимів роботи ( по ГОСТ 25546-82): Фізіологічні і технологічні l / 400 Те ж 1К-6К 7К l / 500 "8К l / 600" 2. Балки, ферми, ригелі, прогони, плити, настили (включаючи поперечні ребра плит і настилів): а) покриттів і перекриттів, відкритих для огляду, при прольоті l, м: естетико - пс хологіческіе Постійні і тимчасові довготривалі l <= 1 l / 120 l = 3 l / 150 l = 6 l / 200 l = 24 (12) l / 250 l> = 36 (24) l / 300 б) покриттів і перекриттів при наявності перегородок під ними Конструктивні Приймаються відповідно до п. 6 рекомендованого додатка 6 Приводять до зменшення зазору між несучими елементами конструкцій і перегородками, розташованими під елементами в) покриттів і перекриттів при наявності на них елементів, схильних до розтріскування (стяжок, підлог, перегородок) "l / 150 Діючі після виконання перегородок, підлог, стяжок г) покриттів і перекриттів при на явності тельферів (талів), підвісних кранів, керованих: Технологічні l / 300 або а / 150 (менше з двох) Тимчасові з урахуванням навантаження від одного крана або тельфера (талі) на одній колії з підлоги з кабіни Фізіологічні l / 400 або а / 200 (менше з двох) Від одного крана чи тельфера (талі) на одній колії д) перекриттів, схильних до дії: переміщуваних вантажів, матеріалів, вузлів і елементів устаткування та інших рухомих навантажень (у тому числі при безрейковому наземному транспорті) Фізіологічні і технологічні l / 350 0,7 повних нормативних значень часів них навантажень або навантаження від одного навантажувача (більш несприятливий з двох) навантажень від рейкового транспорту: вузькоколійної l / 400 Від одного складу вагонів (або однієї підлоги машини) на одній колії ширококолійної l / 500 Те ж 3. Елементи сходів (марші, майданчики, косоури), балконів, лоджій естетико - психологічні Ті ж, що в поз. 2, а Фізіологічні Визначаються відповідно до п. 10.10 4. Плити перекриттів, сходові марші та площадки, прогину яких не перешкоджають суміжні елементи "0,7 мм Зосереджена навантаження 1 кН (100 кгс) в середині прольоту 5. Перемички і навісні стінові панелі над віконними і дверними отворами (ригелі і прогони скління) Конструктивні l / 200 Приводять до зменшення зазору між несучими елементами і віконним або дверним заповненням, розташованим під елементами естетико-психологічні Ті ж, що в поз. 2, а

Позначення, прийняті в табл. 19:

l - розрахунковий проліт елемента конструкції;

а - крок балок або ферм, до яких кріпляться підвісні кранові колії.

Примітки: 1. Для консолі замість l слід приймати подвоєний її виліт.

2. Для проміжних значень l в поз. 2, а граничні прогини слід визначати лінійною інтерполяцією, враховуючи вимоги п. 7 рекомендованого додатка б.

3. У поз. 2, а цифри, зазначені в дужках, слід приймати при висоті приміщень до 6 м включно.

4. Особливості обчислення прогинів за поз. 2, г вказані в п. 8 рекомендованого додатка 6.

5. При обмеженні прогинів естетико - психологічними вимогами допускається прогін l приймати рівним відстані між внутрішніми поверхнями несучих стін (або колон).

10.8. Відстань (зазор) від верхньої точки візка мостового крана до нижньої точки прогнутих несучих конструкцій покриттів (або предметів, прикріплених до них) має бути не менше 100 мм.

10.9. Прогини елементів покриттів повинні бути такими, щоб, незважаючи на їх наявність, був забезпечений ухил покрівлі 1/200 в одному з напрямків (крім випадків, обумовлених в інших нормативних документах).

10.10. Граничні прогини елементів перекритий (балок, ригелів, плит), сходів, балконів, лоджій, приміщень житлових і громадських будівель, а також побутових приміщень виробничих будівель виходячи з фізіологічних вимог слід визначати за формулою

(26) (26)

де g - прискорення вільного падіння;

р - нормативне значення навантаження від людей, що збуджують коливання, що приймається за табл. 20;

р1- знижений нормативне значення навантаження на перекриття, приймається за табл. 3 і 20;

q - нормативне значення навантаження від ваги елемента, що розраховується і спираються на нього конструкцій;

п - частота прикладання навантаження при ходьбі людини, яка приймається по табл. 20;

b - коефіцієнт, що приймається за табл. 20.

Таблиця 20

Приміщення, що приймаються за табл. 3 p, кПа (кгс / м2) p1, кПа (кгс / м2) n, Гц b Поз. 1, 2, крім класних і побутових; поз. 3, 4, а, 9, б, 10, б 0,25 (25) Приймається по табл. 3 1,5 Приміщення, що приймаються за табл Поз. 2 - класні та побутові; поз. 4, б-р, крім танцювальних; поз. 9, а, 10, а, 12, 13 0,5 (50) Те ж 1,5 Поз. 4 - танцювальні; поз. 6, 7 1,5 (150) 0,2 (20) 2,0 50

Позначення, прийняті в табл. 20:

Q - вага однієї людини, що дорівнює 0,8 кН (80 кгс);

- коефіцієнт, що дорівнює 1,0 для елементів, які розраховуються за балочної схемою, 0,5 - а решті випадків (наприклад, при тому, що спирається плит по трьох або чотирьох сторонах); - коефіцієнт, що дорівнює 1,0 для елементів, які розраховуються за балочної схемою, 0,5 - а решті випадків (наприклад, при тому, що спирається плит по трьох або чотирьох сторонах);

a - крок балок, ригелів, ширина плит (настилів), м;

l- розрахунковий проліт елемента конструкції, м.

Прогини слід визначати від суми навантажень Прогини слід визначати від суми навантажень   А1p + р1 + q, де   A1- коефіцієнт, який визначається за формулою (1) А1p + р1 + q, де A1- коефіцієнт, який визначається за формулою (1).

Горизонтальні ГРАНИЧНІ ПРОГИНИ КОЛОН І ГАЛЬМОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД КРАНОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

10.11. Горизонтальні граничні прогини колон будівель, обладнаних мостовими кранами, кранових естакад, а також балок кранових колій і гальмових конструкцій (балок або ферм), слід приймати по табл. 21, але не менше 6 мм.

Прогини слід перевіряти на позначці головки кранових рейок від сил гальмування візка одного крана, спрямованих поперек кранового шляху, без урахування крену фундаментів.

Таблиця 21

Граничні прогини fu Групи колон балок кранових режимів роботи кранів будівель і критих кранових естакад відкритих кранових естакад шляхів і гальмівних конструкцій, будівель та кранових естакад (критих та відкритих) 1К - 3К h / 500 h / 1500 l / 500 4К - 6К h / 1000 h / 2000 l / 1000 7К - 8К h / 2000 h Рос / 2500 l / 2000

Позначення, прийняті в табл. 21:

h - висота від верху фундаменту до головки кранового рейки (для одноповерхових будівель і критих і відкритих кранових естакад) або відстань від осі ригеля перекриття до голівки кранової рейки (для верхніх поверхів багатоповерхових будинків);

l- розрахунковий проліт елемента конструкції (балки).

10.12. Горизонтальні граничні зближення кранових шляхів відкритих естакад від горизонтальних і позацентрово прикладених вертикальних навантажень від одного крана (без урахування крену фундаментів), що обмежуються виходячи з технологічних вимог, слід приймати рівними 20 мм.

Горизонтальні ГРАНИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОГИНИ КАРКАСНИХ БУДИНКІВ, ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ І ОПОР КОНВЕЄРНИХ ГАЛЕРЕЙ ВІД ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ, крен фундаментів І ТЕМПЕРАТУРНИХ КЛІМАТИЧНИХ ВПЛИВІВ

10.13. Горизонтальні граничні переміщення каркасних будинків, що обмежуються виходячи з конструктивних вимог (забезпечення цілісності заповнення каркаса стінами, перегородками, віконними і дверними елементами), наведені в табл. 22. Вказівки щодо визначення переміщенні наведені в п. 9 рекомендованого додатка 6.

10.14. Горизонтальні переміщення каркасних будинків слід визначати, як правило, з урахуванням крену (повороту) фундаментів. При цьому навантаження від ваги устаткування, меблів, людей, складованих матеріалів і виробів слід враховувати тільки при суцільному рівномірному завантаженні всіх перекриттів багатоповерхових будівель цими навантаженнями (з урахуванням їх зниження а залежно від числа поверхів), за винятком випадків, при яких за умовами нормальної експлуатації передбачається інше завантаженість.

Крен фундаментів слід визначати з урахуванням вітрового навантаження, що приймається в розмірі 30% нормативного значення.

Для будівель заввишки до 40 м (і опор конвеєрних галерей будь-якої висоти), розташованих в вітрових районах I-IV, крен фундаментів, що викликається вітрової навантаженням, допускається не враховувати.

Таблиця 22

Будинки, стіни і перегородки Кріплення стін і перегородок до каркаса будівлі Граничні переміщення fu 1. Багатоповерхові будівлі Будь-яке h / 500 2. Один поверх багатоповерхових будівель: Податливе hs / 300 а) стіни і перегородки з цегли, гіпсокартону, залізобетонних панелей Жорстке hs / 500 б) стіни, облицьовані природним каменем, з керамічних блоків, зі скла (вітражі) "hs / 700 3. Одноповерхові будівлі (з самонесучими стінами) висотою поверху hs, м: hs <= 6 Податливе hs / 150 hs = 15 hs / 200 hs> = 30 hs / 300

Позначення, прийняті в табл. 22:

h - висота багатоповерхових будівель, що дорівнює відстані від верху фундаменту до осі ригеля покриття;

hs - висота поверху в одноповерхових будівлях, що дорівнює відстані від верху фундаменту до низу стропильних конструкцій; в багатоповерхових будівлях: для нижнього поверху - дорівнює відстані від верху фундаменту до осі ригеля перекриття; для інших поверхів - дорівнює відстані між осями суміжних ригелів.

Примітки: 1. Для проміжних значень hs (по поз. 3) горизонтальні граничні переміщення слід визначати лінійною інтерполяцією.

2. Для верхніх поверхів багатоповерхових будівель, що проектуються з використанням елементів покриттів одноповерхових будівель, горизонтальні граничні переміщення слід приймати такими ж, як для одноповерхових будівель. При цьому висота верхнього поверху hs приймається від осі ригеля міжповерхового перекрита до низу стропильних конструкцій.

3. До податливим кріпленням відносяться кріплення стін або перегородок до каркаса, що не перешкоджають зміщенню каркаса (без передачі на стіни або перегородки зусиль, здатних викликати пошкодження конструктивних елементів); до жорстких - кріплення, що перешкоджають взаємним зсувам каркаса, стін або перегородок.

4. Для одноповерхових будівель з навісними стінами (а також при відсутності жорсткого диска покриття) і багатоповерхових етажерок граничні переміщення допускається збільшувати на 30% (але приймати не більше hs / 150).

10.15. Горизонтальні переміщення безкаркасних будівель від вітрових навантажень не обмежуються, якщо їх стіни, перегородки і з'єднувальні елементи розраховані на міцність і тріщиностійкість.

10.16. Горизонтальні граничні прогини стійок і ригелів фахверка, а також навісних стінових панелей від вітрового навантаження, що обмежуються виходячи з конструктивних вимог, слід приймати рівними l / 200, де l - розрахунковий проліт стійок або панелей.

10.17. Горизонтальні граничні прогини опор конвеєрних галерей від вітрових навантажень, що обмежуються виходячи з технологічних вимог, слід приймати рівними h / 250, де h - висота опор від верху фундаменту до низу ферм або балок.

10.18. Горизонтальні граничні прогини колон (стійок) каркасних будинків від температурних кліматичних і усадкових впливі слід приймати рівними:

hs / 150 - при стінах і перегородках з цегли, гіпсокартону, залізобетону і навісних панелей,

hs / 200 - при стінах, облицьованих природним каменем, з керамічних блоків, зі скла (вітражі), де hs - висота поверху, а для одноповерхових будівель з мостовими кранами - висота від верху фундаменту до низу балок кранової колії.

При цьому температурні впливи слід приймати без урахування добових коливань температур зовнішнього повітря і перепаду температур від сонячної радіації.

При визначенні горизонтальних прогинів від температурних кліматичних і усадкових впливів їх значення не слід підсумувати з прогинами від вітрових навантажень і від крену фундаментів.

ГРАНИЧНІ вигинаючи ЕЛЕМЕНТІВ міжповерхових перекриттів ВІД ЗУСИЛЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ОБТИСНЕННЯ

10.19. Граничні вигини fu елементів міжповерхових перекриттів, що обмежуються виходячи з конструктивних вимог, слід приймати рівними 15 мм при l <= 3 м і 40 мм - при l> = 12 м (для проміжних значень l граничні вигини слід визначати лінійною інтерполяцією).

Вихиляси f слід визначати від зусиль попереднього обтиску, власної ваги елементів перекриттів і ваги статі.

13.09.2011
Редизайн сайта
В 2011 году был проведен редизайн сайта нашей компании и его запуск в сеть Интернет. Услуги редизайна сайта и его продвижения оказала нам дизайн-студия Web Skill.
все новости
ОДО "Машиностроительный завод "БУРАН"© 2007-2011 | Все права защищены